Saraswati Bhuvan Science College , Aurangabad
Saraswati Bhuvan High School , Aurangabad
Saraswati Bhuvan high School , Ranjani
S.B. Art's & Commerce College , Aurangabad
Team
EMAIL: admin@sbesalumni.org
RELATED LINKS
S.B. Commerce College
S.B. Science College
Sharda Mandir

Follow us on
Group on Facebook     Group on LinkedIn     Group on Twitter

Watch RUNANUBANDH Videos   Watch Videos

RUNANUBANDH FEEDBACK
 
शुन्य कचरा शाळा अभियान
सरस्वती भुवन विद्यालय संकल्पना

चार टप्प्यांमध्ये हे काम होणार

१. शाळेच्या कर्मचारी व विद्यार्थ्यामार्फत महास्वच्छता अभियान यात विद्यार्थ्यांचाही सहभाग असेल.
२. शाळेच्या कर्माचारयांची स्वच्छतेच्या कामा संदर्भात आस्था वाढवणे व विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन करणे.
३. शौचालाय, बाथरूम, खिडक्या, पंखा, व्हरांडा, पिण्याच्या पाण्याची जागा, डबा खाण्याची जागा, खिचडी ची जागा, शिक्षकांची खोली, विद्यार्थीनींची खोली, प्रयोग शाळा, भांडार, मैदान व मैदानाच्या आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ व इतर अन्य बाबी शाळा निर्जंतुकी करणाची फवारणी शाळेच्या कर्माचारयां ऐवजी इतर मजूर लावून करून घेणे.
४. शाळेची स्वच्छतेच्या कामाची गुणवत्ता कायम टिकून राहावी या साठी स्वच्छता निरीक्षकामार्फत हे काम कायम नित्य नियमाने मुल्य मापन करणे.

माजी विद्यार्थ्यांतर्फे सभुप्रशालेत महास्वच्छता अभियान व शुन्य कचरा मोहीम राबविण्यात येत आहे.
आवाहन : माजी विद्यार्थ्यांनी यामध्ये सर्वोतोपरी सहकार्य करावे.

पहिल्या टप्प्याचे फोटो बघा
 
Association Membership
Do you want to beaome a Member of education society association
JOIN ALUMNI
Registered Till date : 2155
LOGIN
Username
Password
MESSAGES
It was Great Grand get together for SSC batch of 69.I am recoonected with my school now in true spir....
-Kishan Vasekar
More Messages
NEWS
सरस्वती भुवन माजी विद्यार्थी संघटना कक्ष उदघाटन


Read News...