Saraswati Bhuvan Science College , Aurangabad
Saraswati Bhuvan High School , Aurangabad
Saraswati Bhuvan high School , Ranjani
S.B. Art's & Commerce College , Aurangabad
Team
EMAIL: admin@sbesalumni.org
RELATED LINKS
S.B. Commerce College
S.B. Science College
Sharda Mandir

Follow us on
Group on Facebook     Group on LinkedIn     Group on Twitter

Watch RUNANUBANDH Videos   Watch Videos

RUNANUBANDH FEEDBACK
 
सरस्वती भुवन माजी विद्यार्थी संघटना कक्ष उदघाटन
कार्यक्रमाची रुपरेषा (तारीख- ९ जानेवारी)
वेळ कार्यक्रम
९:०० नोंदणी, गप्पाटप्पा-स भु कला महाविद्यालय
११:०० भाषण-किरण बेदी -"चांगले नागरीक बनण्यासाठी"
१२:३० उदघाटन माजी विद्यार्थी कक्ष
१:०० जेवण (मध्यवर्ती आॅफिस)
२:३० प्रार्थना (मैदानावर)
२:४५ शाळा
3: ४५ मधली सुट्टी,खेळ,चाट (वयाला,अभ्यासाला व खायला)
४:४५ मनोगत शिक्षक, विद्यार्थी (हाॅल)
७:०० संगीतरजनी लाल ग्राऊंड (श्री नाथरावजी नेरळकर)
हा कार्यक्रम स भु संस्था व माजी विद्यार्थी यांचा आहे.
आपणास जमेल जमेल त्षा वेळी जमेल तेवढा वेळ अवश्य यावे ही आग्रहाची विनंति
For online Registration Click Here
If above link doesnot work , please paste following URL into your browser
http://sbalumnievent.doattend.com
 
Association Membership
Do you want to beaome a Member of education society association
JOIN ALUMNI
Registered Till date :
LOGIN
Username
Password
MESSAGES
More Messages
NEWS
सरस्वती भुवन माजी विद्यार्थी संघटना कक्ष उदघाटन


Read News...